/  Polski   /  PLN  
 

Polityka prywatności

Niniejsza witryna chroni prywatność użytkowników, stosując się do Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (GDPR). Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych ani żadnych innych danych do celów, na które użytkownik nie wyrazi zgody.

Korzystając z naszych usług, użytkownik powierza nam swoje dane osobowe i nieosobowe. Rozumiemy, że jest to duża odpowiedzialność i ciężko pracujemy, aby chronić Twoje dane. Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i jak je chronimy, a także opisać Twoją odpowiedzialność i prawo do aktualizacji, zarządzania, eksportowania i usuwania Twoich danych osobowych.

O ile nie zdefiniowano inaczej w niniejszej Polityce Prywatności ("Polityka"), terminy pisane w Umowie wielką literą definiuje się w następujący sposób:

    "Strona" - Vawoo.com
    "Dashboard" - wewnętrzna strona administracyjna, która umożliwia dostawcom zarządzanie swoim kontem;
    "Dostawca" - każdy podmiot lub osoba(y) subskrybujący, korzystający lub uzyskujący dostęp do Strony, bezpośrednio lub pośrednio, w celu dostarczania towarów;
    "Klient" - każdy podmiot lub osoba(y) korzystająca(e) z Witryny w celu zakupu towarów;
    "Afiliant" - właściciel strony (osoba fizyczna lub firma), który promuje produkty lub usługi w zamian za zapłatę po wykonaniu działania;
    "Usługi" - wszystkie usługi oferowane przez Firmę Dostawcom i Klientom;
    "Strona trzecia" - osoba fizyczna lub podmiot, który jest zaangażowany w transakcję, ale nie jest jednym ze zleceniodawców i ma mniejszy interes;
    "Osoba, której dane dotyczą" - osoba fizyczna, której dane osobowe otrzymujemy, gromadzimy i poznajemy;

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić naszą działalność i świadczyć Ci Usługi. Akceptując nasze Warunki, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi Zasadami i zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich informacji w opisany przez nas sposób. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.
Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili i przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce, nie powinieneś korzystać z Usług. Regulamin dla Kupujących oraz Regulamin dla Dostawców Vawoo.com wymaga, aby wszyscy Dostawcy i Klienci mieli ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać ze Strony ani Usług. Korzystając z Usług, Użytkownik upoważnia Stronę do korzystania z jego danych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy również Usług Płatniczych świadczonych w ramach Witryny za pośrednictwem Vawoo Payments. Korzystając z Usług płatniczych, użytkownik przekazuje również swoje dane osobowe. Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą Polityką Płatności oraz z niniejszą Polityką Prywatności.

    1. Najważniejsze informacje
    2. Informacje zbierane lub otrzymywane
    3. Prawa osób, których dane dotyczą
    4. Wybór i kontrola
    5. Możliwość wyszukiwania
    6. Komunikaty z witryny
    7. Społeczność
    8. Wykorzystywanie, udostępnianie i ujawnianie informacji
    9. Prawnie uzasadnione interesy
    10. Bezpieczeństwo
    11. Przetwarzanie danych osobowych
    12. Przechowywanie danych
    13. Wycofanie zgody
    14. Powiadamianie o naruszeniu ochrony danych
    15. Zmiany w polityce prywatności
    16. Strona kontaktowa

1. Najważniejsze wydarzenia

    COOKIES

    Aby umożliwić prawidłowe działanie Witryny, używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie porcje danych wysyłane z witryny internetowej i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę internetową (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę), które umożliwiają systemom Witryny lub dostawców usług zapamiętywanie działań i preferencji użytkownika, takich jak logowanie, język i inne preferencje dotyczące wyświetlania, a także rozpoznawanie przeglądarki użytkownika przez pewien czas, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać ponownie przy każdym powrocie do witryny lub przechodzeniu z jednej strony na drugą. Większość dużych witryn również z tego korzysta.
    Witryna wykorzystuje również pliki cookie lub podobne technologie do analizowania trendów, administrowania Usługami, śledzenia ruchu użytkowników w Witrynie (aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć produkty znajdujące się w osobistym koszyku, zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na potrzeby przyszłych wizyt oraz śledzić reklamy).

    Witryna automatycznie otrzymuje i zapisuje pseudonimizowane dane z przeglądarki użytkownika, takie jak adres IP, identyfikatory plików cookie, adres protokołu, typ przeglądarki i dane o stronach odwiedzanych przez użytkownika, aby umożliwić nam obsługę i świadczenie Usług. Informacje te są przechowywane w plikach dziennika i są gromadzone automatycznie. Możemy łączyć te informacje pochodzące z przeglądarki użytkownika z innymi informacjami, które gromadzimy na jego temat. Informacje te są wykorzystywane do zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa Usług, do analizowania i zrozumienia sposobu działania Usług dla członków i odwiedzających oraz do dostarczania reklam i bardziej spersonalizowanych usług dla członków i odwiedzających.

    Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez nas tego rodzaju plików cookie w urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie sesji

    Te pliki cookie istnieją tylko podczas jednej sesji. Znikają z komputera użytkownika po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera. Pliki cookie sesji umożliwiają rozpoznanie użytkownika w Witrynie, dzięki czemu każda zmiana strony, wybór pozycji lub danych dokonany przez użytkownika jest zapamiętywany z jednej strony na drugą. Najczęstszym przykładem takiej funkcjonalności jest funkcja koszyka na zakupy. Gdy użytkownik odwiedza nasze strony zakupów i wybiera pewne pozycje, sesyjny plik cookie zapamiętuje ten wybór, dzięki czemu w koszyku znajdują się wybrane pozycje, gdy użytkownik przechodzi do kasy. Bez plików cookie sesji nowa strona kasy nie rozpoznałaby Twoich wcześniejszych działań na poprzednich stronach, a Twój koszyk byłby zawsze pusty.

    Trwałe / stałe pliki cookie

    Trwałe pliki cookie pomagają naszej Witrynie zapamiętać informacje i ustawienia użytkownika podczas kolejnych wizyt, przyspieszając lub poprawiając jakość korzystania z oferowanych usług i funkcji. Skutkuje to szybszym i wygodniejszym dostępem, ponieważ na przykład nie trzeba się ponownie logować.

    Pliki cookie należące do osób trzecich

    Pliki cookie pierwszej kategorii są emitowane przez witrynę, z której użytkownik korzysta. Te pliki cookie często służą do zapamiętania przez witrynę danych i preferencji użytkownika.

    Pliki cookie osób trzecich

    Te pliki cookie są instalowane przez osoby trzecie w celu gromadzenia pewnych informacji, aby przeprowadzać różne badania dotyczące zachowań, danych demograficznych itp.

    Użytkownik może kontrolować wykorzystanie plików cookie lub usunąć je na poziomie indywidualnej przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na wyłączenie plików cookie, może to ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcji na Stronie lub za pośrednictwem Usług, a także może być zmuszony do ręcznego dostosowania niektórych preferencji przy każdej wizycie na Stronie. Użytkownik może w każdej chwili zdecydować się na usunięcie lub zablokowanie plików cookie.

    Usuwanie plików cookie.

    Wystarczy znaleźć na komputerze użytkownika plik/folder, w którym przechowywane są dane z plików cookie, i usunąć go. Jeśli użytkownik wykonuje tę czynność ręcznie, musi pamiętać o tym procesie i powtarzać go co jakiś czas.

    Blokowanie plików cookie.

    Jeśli chcesz zablokować pliki cookie, musisz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby kategorycznie odrzucała wszystkie pliki cookie, które próbują uzyskać dostęp do Twojego komputera lub innego urządzenia.

    WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE

    Wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy informacje, w tym dane osobowe otrzymane od Ciebie lub zebrane przez nas, w celu świadczenia, ulepszania i rozwijania usług niezbędnych do prawidłowej pracy Witryny, tworzenia i utrzymywania zaufanych relacji między Witryną a użytkownikami oraz przestrzegania Twoich praw.

    Informacje, które zbieramy od użytkowników, wykorzystujemy na kilka sposobów:

        1. Aby świadczyć wszystkie niezbędne usługi:
            Umożliwienie użytkownikowi utworzenia, uzyskania dostępu i zarządzania jego osobistym kontem dostawcy, klienta lub partnera;
            Umożliwienie komunikacji z innymi użytkownikami Witryny;
            Wysyłania użytkownikowi wiadomości serwisowych, instrukcji, powiadomień dotyczących bezpieczeństwa, aktualizacji, biuletynów (jeśli użytkownik je subskrybuje). Należy pamiętać, że użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów;
            Prowadzenia profilowania na podstawie interakcji z Użytkownikiem i dostosowywania doświadczeń Użytkownika (np. przedstawiania propozycji ofert na podstawie historii zamówień i preferencji Użytkownika), wysyłania wiadomości promocyjnych, marketingowych, reklamowych i innych informacji, które mogą być dla Użytkownika interesujące na podstawie jego preferencji;
            zamawiania produktów (w przypadku Klientów) i realizacji zamówień (w przypadku Dostawców).


        2. Tworzenie i utrzymywanie zaufanego środowiska:
            Ochrona konta przed oszustwami, spamem, nadużyciami lub innymi szkodliwymi lub nieprzyjemnymi działaniami oraz zapobieganie takim sytuacjom;
            Przeprowadzanie dochodzeń w zakresie bezpieczeństwa i oceny ryzyka;
            rozpatrywanie i rozwiązywanie wszelkich sporów i innych problemów, które mogą wystąpić w związku z kontem użytkownika;
            Weryfikować lub uwierzytelniać informacje podane przez użytkownika, takie jak wiek, dokument tożsamości, potwierdzenie adresu lub inne informacje dotyczące konta;
            Przestrzeganie praw użytkownika i naszych zobowiązań prawnych;

        Przetwarzamy te informacje, mając na uwadze nasz uzasadniony interes w ochronie danych użytkownika i naszej Witryny.

  3. W celu świadczenia Usług płatniczych:

        Dane dotyczące Płatności są przetwarzane przez Administratora Danych Płatniczych w jego uzasadnionym interesie oraz w celu zapewnienia użytkownikom prawidłowych Usług Płatniczych.
            Umożliwienie korzystania z Usług płatniczych w dowolnym celu, który wiąże się z transakcjami finansowymi. Dane Użytkownika zostaną ujawnione dostawcom usług płatniczych;
            Wykrywać i zapobiegać oszustwom, nadużyciom i innym działaniom szkodliwym finansowo;
            Prowadzenia dochodzeń w zakresie bezpieczeństwa;
            przestrzegania zobowiązań prawnych (takich jak, ale nie tylko, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy).

    Przekazujemy dane osobowe naszym zaufanym firmom, osobom lub dostawcom usług płatniczych, aby przetwarzali je dla nas na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami zachowania poufności i bezpieczeństwa. Na przykład, korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne usługi płatnicze w ramach Strony.

    Każda osoba posiadająca taki dostęp podlega ścisłym umownym zobowiązaniom w zakresie poufności i może zostać ukarana dyscyplinarnie, jeśli nie spełni tych zobowiązań.

    Informacje publiczne mogą być widoczne dla każdego, także dla osób nieposiadających konta.

    Możemy udostępnić Twoje dane osobowe zespołowi VAWOO w celu dostarczenia Ci wszystkich istotnych produktów i niezbędnych usług.

    Jeśli kupisz przedmiot, podzielimy się z dostawcą twoimi informacjami o wysyłce; możemy wykorzystać twoje sugestie dotyczące recenzji, aby ulepszyć Usługi; korzystamy z analizy danych i współpracujemy z pewnymi zewnętrznymi dostawcami usług, aby zapewnić funkcjonalność strony, ulepszyć Usługi oraz w celu ukierunkowanej reklamy i marketingu online; i oczywiście używamy twojego adresu e-mail, aby się z tobą komunikować. Współpracujemy również z dostawcami usług i innymi stronami trzecimi, które gromadzą, wykorzystują, promują i analizują informacje o Witrynie, jej członkach i odwiedzających.

    STRONA NIE BĘDZIE SPRZEDAWAĆ ANI UJAWNIAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH FIRMOM, ORGANIZACJOM, OSOBOM TRZECIM ANI JEDNOSTKOM SPOZA VAWOO.com BEZ TWOJEJ ZGODY, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI LUB NA OFICJALNE ŻĄDANIE WŁADZ PUBLICZNYCH.

    ZGODA

    Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, jeśli nie wyrazisz na to zgody, w jednym lub kilku określonych celach. Użytkownik może przeglądać i zmieniać swoje dane w ustawieniach swojego konta, a także może usunąć pewne nieobowiązkowe informacje. W ustawieniach konta użytkownik może również kontrolować otrzymywanie określonych rodzajów wiadomości z Witryny. Współpracujemy z osobami trzecimi w zakresie zarządzania niektórymi usługami lub reklamami w witrynach osób trzecich. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać plików cookie lub podobnych technologii w celu dostarczania użytkownikowi reklam opartych na jego aktywności i zainteresowaniach związanych z przeglądaniem stron internetowych. Użytkownik może ograniczyć pewne śledzenie poprzez wyłączenie obsługi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jak opisano poniżej, będziemy informować o wprowadzanych zmianach.


2. INFORMACJE GROMADZONE LUB OTRZYMYWANE

    INFORMACJE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA

    Aby móc świadczyć wszystkie żądane usługi, prosimy o podanie i gromadzimy następujące informacje o użytkowniku. Możesz przekazywać nam informacje o sobie i/lub swojej firmie, wypełniając formularze na naszej stronie Vawoo.com lub kontaktując się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Dotyczy to również informacji podawanych przez Ciebie podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony jako Dostawca lub Klient.

        - Ubiegając się o konto Dostawcy, dostarczysz nam następujące informacje (ale nie tylko):
            1. Informacje o koncie: Przy zakładaniu Konta Dostawcy VAWOO wymagamy podania określonych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, nazwa firmy, opis firmy i adres URL (opcjonalnie), adres firmy, taki jak miasto, kraj, stan/województwo, kod pocztowy, telefon i faks (opcjonalnie).
            2. Informacje o profilu i wpisach: Aby korzystać z niektórych funkcji Witryny, możemy poprosić Cię o podanie danych dotyczących Twoich produktów, takich jak zdjęcia, opisy, ceny, numery EC-ID, które w większości przypadków są jawne.
            3. Informacje o weryfikacji tożsamości: Aby pomóc w tworzeniu i utrzymaniu zaufanego środowiska, możemy według własnego uznania wymagać informacji służących do weryfikacji tożsamości, takich jak dowód osobisty lub inne informacje uwierzytelniające.
        - Rejestrując się jako Klient, informacje, które nam podasz, będą obejmować:
            1.Informacje o koncie: Państwa imiona i nazwiska, e-mail i hasło, kraj, data urodzenia.
            2. Informacje dodatkowe: Po przejściu do kasy będziesz musiał podać dodatkowe informacje, oprócz tych, o które poprosiliśmy Cię podczas rejestracji konta klienta. Informacje te obejmują między innymi adres wysyłki i adres rozliczeniowy;

 3. Informacje dotyczące weryfikacji tożsamości: W szczególnych przypadkach możemy poprosić o dowód osobisty, prawo jazdy lub inne informacje uwierzytelniające w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika;
            4. Informacje o płatnościach: Aby skorzystać z naszych usług płatniczych, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych informacji finansowych, takich jak dane Twojej ważnej karty bankowej.
        - Rejestrując się jako Afiliant przekażesz nam następujące informacje:
            1.Informacje o koncie: Twoje imię i nazwisko, e-mail i hasło, data urodzenia.
            2. Informacje o profilu: Aby móc korzystać z niektórych funkcji Afilianta Vawoo, wymagamy od Ciebie podania danych dotyczących Twojego obszaru afiliacji, takich jak adresy URL stron internetowych, na których będzie promowana platforma Vawoo, liczba odwiedzin na Twojej stronie internetowej oraz częstotliwość tych odwiedzin.
            3. Informacje dotyczące weryfikacji tożsamości: W szczególnych przypadkach możemy poprosić o Twój dowód osobisty, prawo jazdy lub inne informacje uwierzytelniające w celu weryfikacji Twojej tożsamości.
            4. Informacje o płatnościach: Aby skorzystać z naszych usług płatniczych, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych informacji finansowych, takich jak dane ważnej karty kredytowej/debetowej. Należy pamiętać, że według własnego uznania możemy nie zapisywać danych karty kredytowej/debetowej w naszym systemie.
        - Użytkownik nie przekazuje nam swoich danych osobowych (z wyjątkiem obowiązkowej weryfikacji wieku), jeśli po prostu odwiedza naszą platformę, bez konieczności rejestracji i logowania.

    Należy pamiętać, że Witryna nie gromadzi żadnych danych wrażliwych, w tym między innymi: religii, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, orientacji seksualnej itp.

    W przypadku Usług wymagających rejestracji użytkownik powinien podać nazwę związaną z jego kontem, którą może wybrać i która reprezentuje jego tożsamość w Witrynie. Użytkownik może przeglądać i zmieniać tę nazwę w ustawieniach swojego konta. W zależności od tego, z jakich usług użytkownik zdecyduje się korzystać, do świadczenia danej usługi mogą być nam potrzebne dodatkowe informacje, takie jak dane rozliczeniowe i informacje o płatnościach, numer telefonu i/lub fizyczny adres pocztowy. Na przykład, w przypadku zamówień składanych przez Użytkownika na Stronie w celu dostawy, potrzebujemy fizycznego adresu pocztowego. Jako Dostawca, jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej usługi płatniczej, takiej jak reklama, Strona może wymagać informacji takich jak data urodzenia, informacje o koncie bankowym, informacje o karcie kredytowej/debetowej i/lub inny dowód tożsamości w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika i świadczenia tej usługi Użytkownikowi, a także w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Może zaistnieć potrzeba przechowywania informacji o karcie kredytowej (lub zlecenia ich przechowywania) i wykorzystania ich do celów rozliczeniowych i płatniczych. Aby skorzystać z niektórych produktów lub usług na Stronie, użytkownik może być zobowiązany do wypełnienia wniosku; informacje przekazywane w ramach procesu składania wniosków nie będą podawane do wiadomości publicznej i będą wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie przez Stronę, chyba że określono inaczej.

    Nazwa powiązana z kontem użytkownika, którą użytkownik może przeglądać i zmieniać w ustawieniach konta, jest publicznie wyświetlana i powiązana z aktywnością na Stronie. Inne osoby mogą zobaczyć recenzje, oceny, informacje o profilu i komentarze w przestrzeniach społecznościowych.

    INFORMACJE, KTÓRE ZDECYDUJESZ SIĘ NAM PRZEKAZAĆ

    Użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam dodatkowych informacji w celu uzyskania różnych funkcji.

    Użytkownik może zdecydować się na opublikowanie swojej lokalizacji podczas korzystania z Witryny. Podłączenie konta do aplikacji lub usług stron trzecich jest opcjonalne. Jeśli użytkownik zdecyduje się na połączenie swojego konta z aplikacją innej firmy, Witryna może otrzymywać informacje z tej aplikacji. Możemy wykorzystywać te informacje w ramach świadczenia Usług na rzecz użytkownika. Użytkownik może również wyrazić zgodę na udostępnianie niektórych informacji o swojej aktywności na Stronie określonym sieciom mediów społecznościowych, które są połączone z jego kontem na Stronie, a zgodę tę można w każdej chwili cofnąć w ustawieniach konta.

    INFORMACJE, KTÓRE AUTOMATYCZNIE ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKA

    Dane Pseudonimizowane:

        Informacje techniczne i geolokalizacyjne. Gdy użytkownik wchodzi na Stronę, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące jego lokalizacji, takie jak adres IP lub GPS urządzenia mobilnego, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny. Większość urządzeń mobilnych umożliwia kontrolowanie lub wyłączenie korzystania z usług lokalizacyjnych dla aplikacji w menu ustawień urządzenia.
        Informacje o użytkowaniu. Zbieramy informacje z zawartości Twojego koszyka i listy życzeń, historii Twoich zamówień, interakcji z Witryną, takich jak strony lub treści, które przeglądasz lub przeszukujesz, aktualizacji informacji o Twoim koncie: Twoich aktywnych i nieaktywnych produktów, kategorii, historii wysyłki, Twojego udziału w dyskusjach społecznościowych, czatach lub rozwiązywaniu sporów i innych działań.
        Pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie porcje danych wysyłane z witryny internetowej i przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę), które umożliwiają witrynom lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki użytkownika oraz przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji.

 Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby pomóc nam w zapamiętywaniu i przetwarzaniu produktów znajdujących się w osobistym koszyku, zrozumieniu i zapisaniu preferencji użytkownika przy kolejnych wizytach oraz śledzeniu reklam.
        Witryna może otrzymywać lub uzyskiwać informacje (na przykład adres e-mail lub adres IP) dotyczące osoby, która nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem Witryny ("osoba niebędąca użytkownikiem") w związku z niektórymi funkcjami Witryny, na przykład gdy osoba niebędąca użytkownikiem zdecyduje się na subskrypcję biuletynu Witryny, członek zaprosi osobę niebędącą użytkownikiem do odwiedzenia Witryny lub członek wyśle osobie niebędącej użytkownikiem kod karty upominkowej. Informacje o osobach niebędących członkami są wykorzystywane wyłącznie w celach ujawnionych w momencie ich przekazania Stronie lub w celu ułatwienia działań autoryzowanych przez osobę niebędącą członkiem. Osoba niebędąca członkiem może skontaktować się z Obsługą Witryny, jeśli nie chce, aby Witryna zachowała jej informacje.

    Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych lub je zaktualizować.


3. PRAWA PODMIOTU DANYCH

    Aby korzystać z usług dostępnych dla danego typu konta, osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

    Prawo do bycia informowanym

    Będziemy informować Cię o działaniach związanych z przetwarzaniem danych prowadzonych przez Witrynę. Możemy to zrobić za pośrednictwem niniejszej Polityki prywatności lub przesyłając na żądanie użytkownika (w ciągu 30 dni) kopię informacji, które posiadamy na jego temat, w łatwo dostępnym formacie. Gwarantujemy, że wykorzystywane dane osobowe są zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe, łatwo dostępne, napisane jasnym i prostym językiem.

    Prawo do sprostowania danych

    Użytkownik ma prawo, według własnego uznania, zarządzać swoimi danymi osobowymi, zmieniać je lub poprawiać, jeśli zauważy, że są one niedokładne lub nieprawdziwe. Możesz to zrobić za pośrednictwem ustawień swojego konta osobistego lub kontaktując się z nami. W ostatnim przypadku usuniemy lub poprawimy niedokładne lub niekompletne dane.

    Prawo do bycia zapomnianym

    Jeżeli dane nie są już przydatne do realizacji pierwotnego celu, użytkownik wycofał zgodę, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub istnieje inny powód, dla którego użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były dalej przetwarzane, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich rozpowszechniania. Twoje żądanie zostanie uwzględnione bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania.

    Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe i nieosobowe, a także dezaktywować i usunąć swoje konto osobiste z Witryny, klikając przycisk "Usuń konto" w ustawieniach konta. W takim przypadku usuniemy Twoje dane osobowe.

    Do przechowywania danych osobowych Użytkownika używamy systemów nadmiarowych. Usunięcie danych osobowych wymaga podjęcia kilku ostrożnych kroków.

    Dlatego gdy usuwasz informacje ze swojego konta, postępujemy zgodnie z rygorystycznym procesem ich usuwania. Na początek usuwamy informacje z miejsca, w którym były one używane, tak aby nie były już dostępne publicznie. Następnie natychmiast rozpoczynamy proces usuwania informacji z aktywnych systemów, w których są przechowywane. W czasie usuwania informacji nasze systemy przestają je obsługiwać. W ramach naszego redundantnego systemu informacje o użytkowniku mogą również znajdować się w naszej pamięci zapasowej, do której dostęp jest utrudniony, ale która może być wykorzystywana do pomocy w odtworzeniu naszych usług w przypadku awarii. Usunięte przez Ciebie dane mogą pozostawać w naszym systemie kopii zapasowych przez okres do 6 miesięcy. Czasami lub w szczególnych przypadkach, zamiast usuwać dane po usunięciu konta, możemy je zanonimizować, aby nie były kojarzone z użytkownikiem. Możemy również zastosować środki techniczne, takie jak szyfrowanie, aby upewnić się, że dane są niemożliwe do odczytania i niedostępne. Jeśli Twoje konto zostało usunięte przez pomyłkę, skontaktuj się z nami, a my postaramy się je odzyskać i odzyskać.

    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Na żądanie Witryna udzieli informacji o tym, czy posiadamy jakiekolwiek dane osobowe użytkownika. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pewnych czynności przetwarzania jego danych osobowych dokonywanych przez Stronę. Jako osoba, której dane dotyczą, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, gdy przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie lub służy celom badań naukowych/historycznych i statystyk. Należy podać uzasadnienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, w którym to przypadku do skorzystania z tego prawa nie jest wymagane uzasadnienie. W przypadku otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i braku podstaw do odmowy, działania związane z przetwarzaniem danych zostaną wstrzymane. Po zaprzestaniu przetwarzania (w tym przechowywania), usunięcie danych może nie być właściwe, jeśli dane są przetwarzane w innych celach (w tym w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych), ponieważ dane będą musiały być przechowywane dla tych celów. Wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku bezpodstawnego żądania sprzeciwu wobec niektórych danych osobowych, spełnimy żądanie bez pobierania opłaty. Decyzja będzie musiała być prawnie uzasadniona. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, poinformujemy Cię o tym bez zbędnej zwłoki i w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uznania przetwarzania za niezgodne z prawem i zażądania ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia lub z innych powodów.

    Prawo do przenoszenia danych

    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyeksportować swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie XML oraz uzyskać bezpłatnie kopię swoich danych. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych i jako takie nie ma zastosowania do danych rzeczywiście anonimowych (danych, których nie można powiązać z konkretną osobą). Wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania.


4. WYBÓR I KONTROLA

    Wiemy, że członkowie naszej społeczności cenią sobie kontrolę nad własnymi informacjami, dlatego Witryna daje Ci możliwość podawania, edytowania lub usuwania pewnych informacji, a także decydowania o sposobie kontaktowania się z Tobą. Użytkownik może zmieniać lub poprawiać informacje o swoim koncie osobistym za pośrednictwem ustawień konta. Użytkownik może również usunąć pewne informacje opcjonalne, których nie chce, aby były publicznie widoczne za pośrednictwem Usług.

    Witryna może wysyłać użytkownikowi wiadomości dotyczące Usług lub aktywności użytkownika. Niektóre z tych wiadomości są wymagane i związane z usługami dla członków (takie jak wiadomości o transakcjach lub powiadomienia prawne). Inne wiadomości, takie jak biuletyny, nie są wymagane.

    Jeśli użytkownik zdecydował się połączyć swoje konto z zewnętrzną aplikacją strony trzeciej, taką jak Facebook, może zmienić swoje ustawienia i usunąć zgodę, zmieniając ustawienia konta. Jeśli użytkownik nie chce już korzystać z Usług ani otrzymywać wiadomości związanych z usługami, może zamknąć swoje konto. Aby zamknąć konto, użytkownik może skontaktować się z obsługą techniczną Witryny i określić, czy chce, aby jego informacje zostały usunięte. Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wycofania swoich treści w dowolnym momencie.


5. ZNAJOMOŚĆ

    Jeśli użytkownik nie chce, aby jego kontakty mogły znaleźć go w Witrynie za pomocą adresu e-mail, numeru telefonu lub połączeń z sieciami społecznościowymi, może z tego zrezygnować w ustawieniach konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane w Witrynie zawierały pełne imię i nazwisko, może usunąć pełne imię i nazwisko, a zamiast tego może używać pseudonimu lub nazwy w informacjach o swoim koncie publicznym. Jeśli uważasz, że jeden z Twoich kontaktów przekazał nam Twoje dane osobowe i chciałbyś zażądać ich usunięcia z naszej bazy danych, przejdź na stronę kontaktową.


6. WIADOMOŚCI Z WITRYNY

    Od czasu do czasu Strona może potrzebować skontaktować się z użytkownikiem. Wiadomości te są dostarczane pocztą elektroniczną lub przez Pulpit nawigacyjny, a każde konto musi posiadać ważny adres e-mail, aby móc otrzymywać wiadomości. Witryna może mieć potrzebę skontaktowania się z użytkownikiem telefonicznie w celu zapewnienia wsparcia dla członków lub w celach związanych z transakcjami, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny. Ponadto, za zgodą Użytkownika, Strona może wysyłać Użytkownikowi wiadomości SMS (lub podobne) lub pocztę fizyczną w celu zapewnienia obsługi klienta lub przekazania informacji o produktach i funkcjach, które mogą zainteresować Użytkownika. Użytkownik może zaktualizować swoje preferencje dotyczące kontaktu w ustawieniach swojego konta.

    Niektóre wiadomości wysyłane przez Stronę są związane z usługami i niezbędne dla członków i gości. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Stronę wiadomości e-mail lub wiadomości niezwiązanych z marketingiem, np. dotyczących transakcji, konta użytkownika, bezpieczeństwa lub zmian w produktach. Przykłady wiadomości związanych z usługami obejmują potwierdzenie adresu e-mail/wiadomość powitalną przy rejestracji konta, powiadomienie o zamówieniu, dostępności usługi, modyfikacji kluczowych cech lub funkcji oraz korespondencję z zespołem pomocy technicznej Witryny.

    Podczas rejestracji konta użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas marketingowych wiadomości e-mail i wiadomości. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji wiadomości marketingowych, korzystając z łącza rezygnacji umieszczonego w wiadomościach marketingowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą również kontrolować niektóre e-maile lub wiadomości marketingowe za pośrednictwem ustawień swojego konta, a także za pośrednictwem linku rezygnacji zawartego w e-mailach lub wiadomościach marketingowych.


7. SPOŁECZNOŚĆ

    Witryna jest zarówno platformą, jak i społecznością. Oferujemy kilka funkcji, które pozwalają członkom łączyć się i komunikować w przestrzeni publicznej, takiej jak recenzje. Nie musisz korzystać z tych funkcji, ale jeśli z nich korzystasz, kieruj się zdrowym rozsądkiem i dobrą oceną, publikując w tych miejscach społecznościowych lub dzieląc się swoimi danymi osobowymi z innymi za pośrednictwem Usług. Należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się tam zamieścić, mogą być czytane, gromadzone lub wykorzystywane przez inne osoby, a także mogą zostać użyte do wysyłania do użytkownika niechcianych wiadomości.użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, które zdecyduje się zamieścić w przestrzeniach społecznościowych za pośrednictwem Usług.


8. WYKORZYSTANIE, UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

    Szanujemy prywatność użytkownika. Witryna nie ujawnia imienia i nazwiska, adresu e-mail ani innych niepublicznych informacji użytkownika stronom trzecim bez jego zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach. Aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, opieramy się na trzech odrębnych i nakładających się na siebie podstawach. Po pierwsze, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w określony sposób, aby świadczyć Ci Usługi, zgodnie z umową zawartą między Tobą a nami, czyli z naszym Regulaminem (na przykład, aby podać Dostawcy Twój adres do wysyłki, aby mógł wysłać Ci przedmiot zakupiony na Vawoo). Po drugie, w przypadku, gdy użytkownik udzielił nam ważnej zgody na wykorzystanie jego danych w określony sposób, będziemy opierać się na tej zgodzie. Po trzecie, jak opisano szczegółowo poniżej w części zatytułowanej "Uzasadnione interesy", w niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów Strony, o ile te uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec praw i interesów użytkownika.

    Używamy informacji o użytkowniku do świadczenia i ulepszania Usług i naszych produktów, do rozliczania i płatności, do identyfikacji i uwierzytelniania, do marketingu online, do kontaktowania się z członkami lub zainteresowanymi stronami oraz do ogólnych badań i raportów zbiorczych. Na przykład, zgodnie z istniejącym procesem rozwiązywania spraw, możemy wykorzystywać informacje podane przez użytkownika do rozwiązywania sporów z Witryną lub innymi członkami. Na podstawie zachowań związanych z przeglądaniem i zakupami na Stronie możemy poznać rodzaje produktów, którymi użytkownik jest zainteresowany, i w rezultacie zasugerować potencjalne zakupy. Podobnie my lub nasi dostawcy możemy reklamować nasze Usługi lub produkty naszych dostawców za pośrednictwem wielu różnych środków przekazu.

    W ramach procesu kupna i sprzedaży Witryna ułatwia udostępnianie informacji między dwoma członkami biorącymi udział w transakcji, takich jak adres e-mail drugiej Strony lub członka, adres wysyłki i informacje dotyczące płatności. Dokonując zakupu na Stronie, użytkownik zezwala nam na udostępnianie swoich informacji w ten sposób. Oczekujemy, że użytkownik będzie szanował prywatność członka, którego informacje otrzymał. Jak opisano w naszym Regulaminie, użytkownik ma ograniczone prawo do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do komunikacji związanej z Witryną lub do transakcji realizowanych za pośrednictwem Witryny. Strona nie daje Ci prawa do wykorzystywania tych informacji do wysyłania niezamówionych wiadomości handlowych lub dokonywania nieautoryzowanych transakcji. Bez wyraźnej zgody danej osoby nie wolno dodawać członków Strony do swojej listy e-mailowej lub fizycznej listy mailingowej ani w inny sposób wykorzystywać lub przechowywać ich danych osobowych. Należy pamiętać, że korzystając z Usług, należy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa. Obejmuje to obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności, które regulują sposoby korzystania z informacji o członkach Strony lub innych użytkowników. Przepisy te mogą wymagać od Ciebie zamieszczenia i przestrzegania własnej polityki prywatności, która musi być dostępna dla członków Strony, z którymi wchodzisz w interakcje, i zgodna z niniejszą polityką oraz naszymi Warunkami.

   Będziemy udostępniać Twoje dane zespołowi VAWOO w celu świadczenia wszelkich niezbędnych usług. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności niezwłocznie powiadomimy Cię o tym fakcie, wysyłając Ci wiadomość e-mail oraz zamieszczając w niej zmienione informacje.

    Strona może udostępnić dane osobowe użytkownika stronie trzeciej w następujących, ograniczonych okolicznościach: w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy publicznej, w tym w celu spełnienia uzasadnionych wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa; w celu ochrony, ustanowienia lub wykonywania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi, w tym w celu ściągnięcia długu; w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu sądowego, procesu sądowego lub innego wymogu prawnego; lub gdy w dobrej wierze uważamy, że takie ujawnienie jest niezbędne do przestrzegania prawa, zapobieżenia nieuchronnej szkodzie fizycznej lub stracie finansowej, lub w celu przeprowadzenia dochodzenia, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z nielegalną działalnością, podejrzeniem oszustwa, zagrożeniem dla naszej własności lub naruszeniem Warunków korzystania z Witryny.

    W przypadku otrzymania przez Stronę zgodnego z prawem, zweryfikowanego wniosku o udostępnienie danych lub informacji członka w jednej z ograniczonych okoliczności opisanych w poprzednim akapicie, Strona może ujawnić dane osobowe, które mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i nazwę firmy członka. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Witryna odpowiada na prośby o udostępnienie danych lub informacji o członkach społeczności Witryny, można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących wniosków o udostępnienie informacji.

    Witryna jest powiązana z różnymi firmami i ściśle z nimi współpracuje w różnych celach, między innymi pomagając nam w świadczeniu i ulepszaniu Usług. Za zgodą Użytkownika firmy te mogą oferować promocje (w tym promocje za pośrednictwem poczty elektronicznej).

    Witryna musi również angażować firmy i osoby trzecie (takie jak podmioty przetwarzające płatności, firmy badawcze oraz dostawcy usług analitycznych i bezpieczeństwa), aby pomóc nam w obsłudze i świadczeniu Usług. Te strony trzecie mają ograniczony dostęp do informacji o Użytkowniku, mogą wykorzystywać informacje o Użytkowniku wyłącznie do wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane wobec Strony do nieujawniania ani niewykorzystywania informacji o Użytkowniku do innych celów.

    W niektórych przypadkach Strona może zdecydować się na zakup lub dostawę aktywów. Takie transakcje mogą być konieczne i leżeć w naszym uzasadnionym interesie. W tego typu transakcjach (takich jak sprzedaż, fuzja, likwidacja, zarząd komisaryczny lub przekazanie wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Strony) informacje o członkach są zazwyczaj jednym z aktywów biznesowych, które są przenoszone. Jeśli Strona zamierza przenieść informacje o użytkowniku, powiadomi go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umieszczając wyraźne powiadomienie na Stronie, a użytkownik będzie miał możliwość zrezygnowania z tego, zanim informacje o użytkowniku zaczną podlegać innej polityce prywatności.

    Wtyczki innych firm również mogą zbierać informacje na temat korzystania z Witryny przez użytkownika. Na przykład, gdy użytkownik wczytuje stronę witryny, która zawiera wtyczkę społecznościową pochodzącą z witryny lub usługi innej firmy, taką jak przycisk "Lubię to" lub "Wyślij", wczytuje również zawartość tej witryny innej firmy. Taka witryna może zażądać plików cookie bezpośrednio z Twojej przeglądarki. Te interakcje podlegają polityce prywatności witryny innej firmy. Ponadto niektóre pliki cookie i inne mechanizmy śledzenia na Stronie są wykorzystywane przez osoby trzecie do marketingu internetowego i innych celów. Technologie te umożliwiają partnerowi rozpoznanie komputera Użytkownika za każdym razem, gdy korzysta on z Usług, ale nie umożliwiają dostępu do danych osobowych z Witryny. Należy pamiętać, że korzystanie z witryn lub usług osób trzecich podlega ich własnym warunkom i zasadom ochrony prywatności. Chociaż Witryna zapewnia użytkownikowi dostęp do tych technologii stron trzecich, nie ma ona kontroli nad faktyczną funkcjonalnością tych technologii i podlegają one polityce prywatności stron trzecich oraz Polityce prywatności Witryny.

    Używamy nietechnicznie niezbędnych plików cookie i podobnych technologii wyłącznie za zgodą użytkownika. Jeśli wolisz uniemożliwić osobom trzecim ustawianie i dostęp do plików cookie na swoim komputerze, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie. Możemy mówić tylko za siebie; niniejsze zasady nie mają zastosowania do praktyk osób trzecich, których Strona nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani do osób, których Strona nie zatrudnia ani którymi nie zarządza. Jeśli Użytkownik udostępnia swoje informacje innym podmiotom, inne praktyki mogą mieć zastosowanie do wykorzystania lub ujawniania informacji, które Użytkownik im przekazuje. Strona nie kontroluje polityki prywatności osób trzecich, w tym innych stron internetowych. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa stosowane przez członków Witryny lub inne witryny w Internecie, nawet te, do których prowadzą odnośniki z Usług. Zachęcamy do zadawania pytań przed ujawnieniem innym osobom swoich danych osobowych.

9. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

    Wykorzystując i udostępniając dane osobowe Użytkownika, Witryna kieruje się kilkoma uzasadnionymi interesami. Interesy te obejmują:

        -doskonalenie i dostosowywanie Usług do potrzeb naszej społeczności;
        -zrozumienie sposobu korzystania z Usług;
        -odkrywanie i odblokowywanie sposobów rozwoju i wzrostu naszej działalności;
        -uzyskiwanie informacji na temat wzorców korzystania z Usług;
        -zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Usług; oraz
        -zwiększanie ochrony naszych członków przed spamem, nękaniem, naruszeniami praw własności intelektualnej, przestępczością i wszelkiego rodzaju zagrożeniami bezpieczeństwa.

10. BEZPIECZEŃSTWO

    Wykorzystujemy różne technologie do przetwarzania informacji o użytkowniku oraz do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności Witryny. Obejmuje to wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na oszustwa, nadużycia, zagrożenia bezpieczeństwa i problemy techniczne, które mogłyby zaszkodzić Stronie, jej użytkownikom lub społeczeństwu.

    Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników jest dla nas ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Informacje o koncie użytkownika są chronione hasłem. Ważne jest, aby użytkownik chronił swoje konto i informacje przed nieuprawnionym dostępem, starannie wybierając hasło i dbając o bezpieczeństwo swojego hasła i komputera, np. wylogowując się po zakończeniu korzystania z Usług. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych osobowych, może zwrócić się do nas za pośrednictwem strony kontaktowej.

    Witryna szyfruje niektóre informacje (takie jak numery kart kredytowych) przy użyciu technologii secure socket layer (SSL). Witryna przestrzega ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Niestety, żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, choć staramy się chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.


11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Podczas przetwarzania danych osobowych gwarantujemy, że informacje te będą:

        przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i w przejrzysty sposób;
        gromadzone w określonych, jednoznacznych i legalnych celach i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
        adekwatne, istotne i ograniczone do ilości niezbędnej do świadczenia Państwu naszych usług;
        dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane;
        przechowywane przez dłuższy czas wyłącznie do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badawczych lub statystycznych;
        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

12. POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH

    W niektórych przypadkach przechowujemy dane przez ograniczony okres, gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione cele biznesowe lub prawne. Czasami wymogi biznesowe i prawne zobowiązują nas do przechowywania pewnych informacji w określonych celach, takich jak między innymi: bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i nadużyciom, prowadzenie dokumentacji finansowej, zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, zapewnienie ciągłości naszych usług przez dłuższy czas. Strona będzie przechowywać informacje o Użytkowniku tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych zasadach, tak długo, jak długo konto Użytkownika jest aktywne (tzn. przez cały okres istnienia konta członka Strony) lub tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika.

    Na ogół przechowujemy dane osobowe Użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wykonania umowy między Użytkownikiem a nami oraz do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jeśli użytkownik nie chce, aby Witryna korzystała z jego informacji i świadczyła mu Usługi, może zamknąć swoje konto, klikając przycisk "Usuń konto". Gdy użytkownik usunie dane ze swojego konta osobistego, natychmiast rozpoczniemy proces usuwania ich z Witryny. Po pierwsze, staramy się natychmiast usunąć je z widoku, a dane te nie mogą już być wykorzystywane do personalizacji Twoich doświadczeń na Stronie. Strona będzie prywatnie przechowywać niektóre informacje o Użytkowniku w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania informacji o Użytkowniku w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów podatkowych/przepisów o dochodach), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Ponadto dostawcy mogą być również zobowiązani do przechowywania i wykorzystywania informacji o użytkowniku w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych. Przechowujemy również pliki dziennika do celów analizy wewnętrznej. Pliki te są zazwyczaj przechowywane przez krótki okres czasu, z wyjątkiem przypadków, gdy są one wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Witryny, poprawy jej funkcjonalności lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania ich przez dłuższy okres czasu.

13. WYCOFANIE ZGODY

    Prosimy o zgodę na przetwarzanie informacji w określonych celach. Użytkownik ma wybór co do gromadzonych przez nas informacji i sposobu ich wykorzystywania. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas jego informacji oraz na korzystanie z Usług. Można to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na stronie.

    Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na wykorzystywanie lub udostępnianie swoich danych osobowych do celów określonych w niniejszej Polityce, może nie mieć dostępu do wszystkich (lub jakichkolwiek) Usług, a my możemy nie być w stanie zapewnić mu wszystkich (lub jakichkolwiek) Usług.
    Użytkownik zastrzega sobie prawo do przeglądania, aktualizowania i/lub usuwania w dowolnym czasie informacji zawartych w swoim profilu, a także całego konta. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć swoje osobiste konto Dostawcy, Klienta lub Afilianta, gwarantujemy, że wszystkie dane dotyczące jego danych osobowych i nieosobowych zostaną usunięte z Witryny.

    Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy kontynuować przetwarzanie informacji o Użytkowniku po wycofaniu przez niego zgody i zażądaniu usunięcia informacji, jeśli mamy do tego podstawę prawną. Na przykład możemy zachować pewne informacje, jeśli jest to konieczne do spełnienia niezależnego obowiązku prawnego lub jeśli jest to niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa Usług.


14. POWIADAMIANIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH

    W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Strona bez zbędnej zwłoki, a jeśli to możliwe, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości o takim naruszeniu, powiadomi o nim organ nadzorczy, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie ochrony danych osobowych spowodowało zagrożenie dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności jakiejkolwiek osoby fizycznej zarejestrowanej na Stronie, bez zbędnej zwłoki poinformujemy osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu danych osobowych.


15. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

    Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować niniejsze zasady. Jeśli wprowadzimy zmiany w Polityce prywatności, zamieścimy je na Stronie i zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" w górnej części dokumentu. Jeśli uznamy, że zmiany są istotne, poinformujemy Cię o tym, wysyłając Ci wiadomość e-mail lub wiadomość o zmianach. Jeśli użytkownik nie zgadza się z aktualizacjami, zastrzega sobie prawo do zaprzestania korzystania z Witryny i usunięcia swojego konta.


16. KONTAKT Z NAMI

    Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące danych osobowych, możesz skontaktować się z zespołem obsługi Witryny za pośrednictwem strony kontaktowej.

Data ostatniej aktualizacji: 21 czerwca 2020 r.

0
Copyright © 2024 Regulamin & Polityka prywatności .